VentiLEER

In heel wat onderwijsdebatten worden vaak slechts een beperkt aantal perspectieven beluisterd, ook wanneer het over luchtkwaliteit gaat. Hoewel we de richtlijnen van de overheid om de luchtkwaliteit in scholen strikter op te volgen absoluut toejuichen, zijn we van mening dat zowel de betrokkenheid als de zin voor ondernemerschap en creativiteit van de centrale figuren, namelijk leerlingen en hun leraren, niet geminimaliseerd mag worden. Meer zelfs: leerlingen en leraren emanciperen om zelf mee het heft in handen te kunnen nemen, heeft niet alleen zin binnen de scope van dit project, maar wil ook een aanzet zijn voor meer ruimte voor ondernemerschap.

Scholengroep Gent ontwikkelt zelf luchtkwaliteitsmeters via modulaire zelfbouwkits – compleet met instructies en projectfiche. De ontwikkeling gebeurt door een multidisciplinair team samengesteld over scholen en organisaties (onderwijs, bedrijfsleven, middelveld) heen. Deze open source kit wordt in een eerste fase binnen scholengroep Gent verspreid, daarna is het onze bedoeling dit ook verder te delen. Met een gestandaardiseerde basis kan de meter aangepast worden naar de eigen behoeften.

Met het ventiLEER-traject worden acties opgezet om het thema luchtkwaliteit in omgevingen waar kinderen en jongeren in groep verblijven onder de aandacht te brengen – en dit zowel wetenschappelijk, maatschappelijk als technologisch.

Waarom verluchten en wat is binnenluchtkwaliteit?

Dhr. Jelle Laverge (Universiteit Gent) kwam toelichten waarom verluchting zo belangrijk is bij het bestrijden van het corona virus en wat we precies verstaan onder binnenluchtkwaliteit.

Pers

HLN.be – Leerlingen van Gentse scholen maken eigen luchtkwaliteitmeters

Een kleine honderd leerlingen uit vijf Gentse gemeenschapsscholen werken aan een zelfgemaakt apparaat dat de luchtkwaliteit in hun klassen kan meten. De bedoeling is om de meettoestellen later rond te sturen naar andere scholen binnen de GO!-scholengroep zodat ook zij de luchtkwaliteit in hun klassen kunnen meten en oplossingen kunnen voorstellen. De verkregen data zal verzameld en uiteindelijk ook gedeeld worden met andere scholengroepen, bedrijven, universiteiten, hogescholen en de overheid zodat zij hier verder mee aan de slag kunnen.Ga naar het HLN artikel

VRT Journaal

De soms slechte luchtkwaliteit in klaslokalen heeft voor de leerlingen van KTA Mobi in Gent ook een positief kantje. De leerlingen uit het 3de jaar Industriële Wetenschappen mochten de eerste van 80 luchtkwaliteitsmeters zelf in elkaar steken.

De zelf in elkaar te steken meters maken deel uit van het ventiLEER-project, een samenwerking tussen de GO!-scholengroep in Gent en de bedrijfswereld. Het project wil de jongeren zelf meer betrekken in het hele coronagebeuren. En ze leren er zelf iets van bij.

Verdeeld onder Gentse scholen

Voorlopig liggen de eerste 80 meters klaar om in elkaar gestoken te worden. Ze zullen niet alleen op KTA Mobi blijven, maar ook onder de verschillende Gentse scholen verdeeld worden.

Ga naar het AVS artikel

VentiLEER Team

Tom Boterberg: bestuurslid FluxLab vzw, leraar STEM Atheneum Merelbeke
Jelle Vandewiele: bestuurslid FluxLab vzw, leraar STEM Einstein Atheneum Evergem
Guy Baets: Projectbegeleider FluxLab vzw
Tomas Lanssens: leraar STEM/Mechanica MOBI Gent
Tom Janssens: docent CVO Panta Rhei Gent
Frank Rubben: Leraar Electromechanica MOBI Gent – KTA-GITO Groenkouter Sint-Amandsberg
Pieter Buyst: Leraar Electronica KTA-GITO Groenkouter Sint-Amandsberg
Pascal Vanhoecke: Coördinator FluxLab vzw
Filip D’Hoore: Technische ondersteuning FluxLab vzw
Geert Baudonq: leraar Wetenschappen
Jorku Hanssen: leraar Wetenchappen Atheneum Merelbeke
Pieter Smets: leraar STEM/Fysica Einstein Atheneum Evergem
Wouter De Greve: Adviserend Lid FluxLab vzw
Brecht Van de Walle: Fondenwerver FluxLab vzw
Jelle Laverge: docent Ugent
Siegfried Stryvelt: preventieadviseur Hogent
Alexandra Lybaert: leraar Wetenschappen Popelin Lyceum Merelbeke, docent Odisee, adviserend Lid FluxLab vzw

Partners

Scholengroep Gent, Universiteit Gent, Hogeschool Gent, AIRMASTER International & Provincie Oost-Vlaanderen

Dank je!

Chris Boterberg, Albrecht Terryn, Tom Meiresonne & Stijn Seghers