ventiLEER

door | sep 16, 2020

In heel wat onderwijsdebatten, dus ook over luchtkwaliteit, worden vaak maar een beperkt aantal perspectieven beluisterd. Hoewel we de richtlijnen van de overheid om de luchtkwaliteit in scholen strikter op te volgen absoluut toejuichen, zijn we van mening dat zowel de betrokkenheid als de zin voor ondernemerschap en creativiteit van de centrale figuren, namelijk leerlingen en hun leraren, niet geminimaliseerd mag worden. Meer zelfs: leerlingen en leraren emanciperen om zelf mee het heft in handen te kunnen nemen, heeft niet alleen zin binnen de scope van dit project, maar wil ook een aanzet zijn voor meer ruimte voor ondernemerschap.

Scholengroep Gent ontwikkelt zelf luchtkwaliteitsmeters via modulaire zelfbouwkits – compleet met instructies en projectfiche. De ontwikkeling gebeurt door een multidisciplinair team samengesteld over scholen en organisaties (onderwijs, bedrijfsleven, middelveld) heen. Deze open source kit wordt in een eerste fase binnen scholengroep Gent verspreid, daarna is het onze bedoeling dit ook verder te delen. Met een gestandaardiseerde basis kan de meter aangepast worden naar de eigen behoeften.

Met het “ventiLEER”-traject worden acties opgezet om het thema “luchtkwaliteit in omgevingen waar kinderen en jongeren in groep verblijven” onder de aandacht te brengen – en dit zowel wetenschappelijk, maatschappelijk als technologisch.

ventiLEER

door | sep 16, 2020

Tom Boterberg
Jelle Vandewiele
Guy Baets
Tomas Lanssens
Tom Janssens
Frank Rubben
Pieter Buyst
Pascal Vanhoecke
Filip D’Hoore
Geert Baudonq
Jorku Hanssen
Pieter Smets
Wouter De Greve
Brecht Van de Walle

Share This